Comenius 2013-2015


Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jaźwinie przystąpiła do nowego międzynarodowego Partnerskiego Projektu Szkół - akcja Comenius.
Projekt pod tytułem "Growing from the Garden" realizowany będzie od września 2013 do lipca 2015 roku we współpracy z pięcioma szkołami europejskimi:

flagi 1.jpg

  • Ecole Marie Soboul - Nimes, Francja
  • Westacre Middle School - Droitwich Spa, Wielka Brytania
  • Escola Frederic Godàs - Lleida, Hiszpania
  • International School Mainfranken - Kolitzheim, Niemcy
  • 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - Ateny, Grecja


Regulamin wyjazdów zagranicznychFrancja - Nîmes

1-5.06.2015

Niemcy - Kolitzheim

23-27.02.2015

Hiszpania - Lleida

11-14.11 2014

Grecja - Ateny

04-08.06 2014

Polska - Jaźwina

26-30.05 2014

Grecja - Ateny

03-07.03 2014

Wielka Brytania - Droitwich Spa

13-17.10 2013


Comenius 2011-2012

W maju 2012 roku nauczycielka języka angielskiego Lilianna Korzeniowska uczestniczyla w szkoleniu "Effective Communication in a European Context " w Scarborough w Wielkiej Brytanii.

W listopadzie 2011 roku nauczycielka języka angielskiego Lilianna Korzeniowska uczestniczyla w wizycie przygotowawczej do projektu Comenius - międzynarodowa współpraca szkół w Portugalii - Ermesinde k/Porto.


Comenius 2009-2011

   

Finał projektu - Let me grow

Szkoła w Jaźwinie - w międzynarodowym gronie

Szkoła Podstawowa w Jaźwinie w latach 2009/2010 - 2010/2011 realizowała międzynarodowy projekt Comenius "Let me grow - developing imagination, responsibility, respect and community", którego jest koordynatorem.

Temat projektu powiązany jest z podstawą programową i ukierunkowany na całościowy rozwój ucznia. Uczniowie przez dwa lata, obserwując cykl drzewa i zmiany dokonujące się zgodnie z porami roku, mieli okazję do refleksji i analizy czynników mających wpływ na życie człowieka. Nauczyciele uczyli dzieci pozytywnego nastawienia do świata i ludzi. Poprzez szereg aktywności wyzwalających kreatywność, wyobraźnię i spontaniczność umacniali uczniów w przekonaniu, że mają wpływ na to, jakimi będą ludźmi w dorosłym życiu.
W ciągu dwóch lat odbyło się 8 wyjazdów, w których uczestniczyło 8 nauczycieli i 9 uczniów.

W dniach 9 - 13 czerwca 2011 odbyło się podsumowanie działań projektowych, podczas których nauczyciele z 8 krajów partnerskich: Irlandii, Włoch, Portugalii, Bułgarii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Turcji, odwiedzili naszą szkołę oraz zapoznali się z regionem.

Do Polski przybyło 22 nauczycieli ze szkół partnerskich. W czwartek 9 czerwca nauczyciele i goście uczestniczyli we wspólnej kolacji we Wrocławiu. 10 czerwca dyrektor szkoły wraz z władzami gminy powitała gości chlebem i solą.
W poszczególnych klasach zostały przeprowadzone warsztaty "wycinanki łowickiej" oraz odbywała się nauka piosenki "szła dzieweczka".

Wśród zaproszonych gości byli: zastępca Wójta Pan Andrzej Knuter, sekretarz Gminy Pan Andrzej Złomek, wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Józef Faltyn, zastępca burmistrza Dzierżoniowa Pan Ryszard Szydłowski oraz dyrektor Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach Pani Emilia Weznerowicz i dyrektor Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach Pani Halina Mieczko. Program artystyczny rozpoczął polonez w wykonaniu uczniów klas V i VI. Najmłodsi uczniowie klas 0 - III wystąpili w przedstawieniu "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków", które było ważnym, końcowym produktem projektu. Wielotygodniowa mozolna praca umieszczona została na filmie, który wyreżyserowały Panie Małgorzata Okienko i Małgorzata Wiśniewska. Następnym punktem programu był aerobik w wykonaniu kobiet oraz brawurowo wykonana przez ucz. kl. VI piosenka "Kocham Cię Polsko". Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali słowa piosenki "szła dzieweczka" i na zakończenie wizyty w szkole wspólnie zaśpiewali po polsku.

Po wizycie w szkole goście odwiedzili Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach na zaproszenie Pani Dyrektor Emilii Weznerowicz, gdzie nasi uczniowie kontynuują naukę.
Po wspólnym "polskim obiedzie" przygotowanym w Pensjonacie Zespołu Szkół nr 2 w Dzierżoniowie cała grupa wraz z rodzicami i uczniami spotkała się w Sali Rycerskiej z władzami Dzierżoniowa, gdzie zastępca burmistrza Pan Ryszard Szydłowski przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą Dzierżoniowa. Następnie oprowadził grupę "śladami smoka" wzdłuż średniowiecznych murów obronnych.

W sobotę delegacja zagraniczna zwiedziła Wrocław "śladami krasnoludków"; obejrzała Panoramę Racławicką.
W niedzielę goście podziwiali Zamek Książ, gdzie usłyszeli historię zasiedlania Dolnego Śląska oraz genezę różnorodności kulturowej i religijnej. Po południu odwiedzili Kościół Pokoju w Świdnicy wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Uroczysty, pożegnalny obiad odbył się w Zamku Górka w Sobótce, gdzie podano, min. tradycyjne polskie dania - żurek w chlebie i zrazy wołowe. Uwieńczeniem spotkania był tort "Let me grow" ufundowany przez rodziców. W miłej atmosferze wszyscy zatańczyli poloneza i na zakończenie pobytu, jeszcze raz zaśpiewali po polsku "szła dzieweczka".

Największe podziękowania należą się koordynatorowi całego projektu Pani Liliannie Korzeniowskiej, nauczycielce Szkoły Podstawowej w Jaźwinie, która będąc w Cordobie na wizycie przygotowawczej pozyskała szkoły partnerskie i napisała projekt . Gmina Łagiewniki - jako organ prowadzący - wstępnie wyraziła zgodę na jego realizację poprzez podpisanie umowy z Agencją Narodową w Warszawie. Projekt uzyskał maksymalną liczbę punktów i pozytywną akceptację AN, dzięki temu mógł być realizowany w naszej szkole.

Duże podziękowania należą się:
Bożenie Sobczuk, która przygotowała szatę graficzną certyfikatów, podkładek pod mysz i służyła pomocą przy wykonywaniu upominków;
Małgorzacie Okienko i Małgorzacie Wiśniewskiej za reżyserię przedstawienia "Królewna Śnieżka" i program artystyczny;
Barbarze Dorużyńskiej za eleganckie zorganizowanie poczęstunku dla gości, przygotowanie poloneza i występów aerobiku;
Małgorzacie Fedorskiej za wspaniałe lekcje edukacji europejskiej i poszerzenie wiedzy o krajach partnerskich oraz organizację cyklicznych dni związanych z wizytami roboczymi w szkołach partnerskich.
Radzie rodziców za pomoc w dekoracji sali gimnastycznej i przygotowanie poczęstunku;
Pani Dyrektor GOK w Łagiewnikach za udostępnienie świetlicy wiejskiej na przerwę kawową i poczęstunek;

Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za ogromny wkład pracy podczas realizacji zadań projektowych.

Sponsorzy: Burmistrz Miasta Dzierżoniów, Restauracja Sezam, Państwo Jolanta i Robert Słomka, Państwo Ewa i Paweł Wilkoszyńscy, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Kasztelan Zamku Górka w Sobótce.Polska - Jaźwina

09 - 13.06.2011

Turcja - Stambuł

19 - 23.04.2011

Niemcy - Moers

12 - 16.02.2011

Wielka Brytania - Crook

01 - 05.12. 2010

Hiszpania - Bonar

20 24.10.2010

Bułgaria - Sofia

26 - 30.05.2010

Portugalia - Tomar

11 - 15.03.2010

Włochy - Rzym

28.11-02.12.2009

Irlandia - Claregalway

15 - 19.10.2009W roku szkolnym 2009/2010 Szkoła Podstawowa w Jaźwinie rozpoczyna realizację międzynarodowego projektu " LET ME GROW" w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme) - Comenius. Projekt powstał podczas Międzynarodowego seminarium w Cordobie, w Hiszpanii na który zakwalifikowanych zostało trzech przedstawicieli z Polski. Szkołę naszą reprezentowała pani Lilianna Korzeniowska, nauczycielka języka angielskiego która korzystając z programu Comenius, otrzymała grant i nawiązała współpracę z przedstawicielami innych szkół europejskich. Zawiązała się grupa partnerska z naszą szkołą w roli koordynatora oraz szkołami z Irlandii, Niemiec, Hiszpanii, Turcji, Włoch, Wielkiej Brytanii Portugalii.

Projekt "Let me grow", przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i został przyjęty do realizacji w latach 2009-2011. Temat projektu powiązany jest z podstawą programową i ukierunkowany na całościowy rozwój ucznia. Przez okres dwóch lat uczniowie obserwując cykl życia drzewa i zmiany dokonujące się zgodnie z porami roku będą mieli okazję do refleksji i analizy czynników mających wpływ na życie człowieka. Chcemy nauczyć dzieci pozytywnego nastawienia do świata i ludzi. Poprzez szereg aktywności wyzwalających kreatywność, wyobraźnie i spontaniczność chcemy umocnić w nich przekonanie, że maja wpływ na to jakimi będą ludźmi w swoim dorosłym życiu.

Nie będzie to pierwsze międzynarodowe doświadczenie uczniów Szkoły Podstawowej w Jaźwinie. W roku szkolnym 2008/2009 szkoła z sukcesem zrealizowała trzy międzynarodowe projekty eTwinning uznane za przykłady dobrej praktyki i nagrodzone Odznakami Jakości eTwinning - QUALITY LABEL. Podejmowane przez szkołę działania w dziedzinie europejskiej współpracy szkół zostały uznane za szczególnie oryginalne i nowatorskie w skali krajowej. We współpracy brało udział 70 uczniów szkoły (klasy 0-6) oraz nauczyciele.

Dyrektor Szkoły Danuta Sarapuk


Comenius 2008-2009


W związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej pojawiły się nowe możliwości doskonalenia zawodowego nauczycieli. W ramach programu Comenius - Mobilności szkolnej kadry edukacyjnej wszyscy nauczyciele mogą skorzystać z bezpłatnych intensywnych szkoleń metodyczno-językowych prowadzonych za granicą.

W lipcu 2009 roku nauczycielka języka angielskiego Lilianna Korzeniowska uczestniczyla w szkoleniu "Introduction to Information and Communication Technology (ICT) for Language Teachers" w Limerick w Irlandii.

W listopadzie 2008 roku nauczycielka języka angielskiego Lilianna Korzeniowska uczestniczyła w szkoleniu "Learning and Teaching Foreign Languages on the Basis of Innovative Methods and ICT" w Kordobie w Hiszpanii.© Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jaźwinie