Lekcja Czas trwania zajęć
1. 815-900
2. 905-950
3. 1000-1045
4. 1100-1145
5. 1150-1235
6. 1240-1325
7. 1330-1415

© Szkoła Podstawowa w Jaźwinie