Lekcja Czas trwania zajęć w roku szkolnym 2017/18
1. 800-845
2. 855-940
3. 950-1035
4. 1050-1135
5. 1145-1230
6. 1240-1325
7. 1335-1420
8. 1425-1510

© Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jaźwinie