Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jaźwinie

Jaźwina 79,
58-210 Łagiewniki
(074) 89-38-031
jazwina.sp@poczta.onet.pl
Dyrektor mgr Barbara Dorużyńska
PedagogAlicja Dawidziak
Przewodniczący Samorządu UczniowskiegoJakub Jędrzejczyk

RADA RODZICÓW

PrzewodniczącyPani Barbara Podkowa
Sekretarz Pani Angelika Cichoń
Skarbnik Pani Ewa Sarapuk

KONTO RADY RODZICÓW

PKO 50 1020 5138 0000 9202 0152 8488


© Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jaźwinie