Śniadanie daje moc

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. Biorąc to pod uwagę nasza szkoła już po raz siódmy wzięła udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym " Śniadanie Daje Moc". Jego najważniejsze cele, to: zwiększenie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka oraz przyczynianie się poprzez edukację do obniżenia poziomu niedożywienia dzieci.

Czytaj więcej ...
Opracowała: Bożena Gierczak


Spotkanie przy herbatce

12 marca 2015 roku odbyło się spotkanie promujące zdrowie, w którym uczestniczyli:pani dyrektor Barbara Dorużyńska, wszyscy nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie klas I-VI oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. Spotkanie było końcowym efektem projektu edukacyjnego pod hasłem "Zioła dla zdrowia i urody", który realizowany był przez społeczność szkolną przez 2 miesiące.

W ramach projektu realizowane były:
- uczniowie klasy VI wykonali prace plastyczne dotyczące ziól aromatycznych, tj. cynamon, wanilia, koper i majeranek;
- we wszystkich klasach założono małe doniczkowe ogródki ziołowe;
- uczniowie zebrali informacje na temat znaczenia leczniczego i kulinarnego wysianych ziół;
- w klasach i na korytatrzu powstały gazetki dotyczące roślin zielnych;
- p. Jolanta Kryś - pracownik apteki w Jaźwinie przeprowadziła prelekcję dla rodziców na temat "Zioła dla zdrowia i urody" oraz przygotowała prezentację dla dzieci, która została zaprezentowana w czasie spotkania promującego zdrowie;
- uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali na spotkanie informacje na temat wysianych ziół, a także przyrządzili potrawy z dodatkiem roslin zielnych pochodzących z własnych upraw;
- klasy IV i VI przygotowały krótki program artystyczny.

Każda klasa omówiła znaczenie lecznicze i kulinarne uprawianych ziół oraz zaprezentowała przygotowaną na spotkanie potrawę:
- dzieci z oddziału przedszkolnego scharakteryzowały szczypiorek, a na Dzień Promocji wykonały kanapki z serem i szczypiorkiem;
- uczniowie I klasy zaprezentowali pietruszkę, na spotkanie rodzice przygotowali rosół
z makaronem i pietruszką;
- klasa II opisała rolę kopru i przygotowała sałatkę z dodatkiem koperku;
- klasa III: bazylię, dzieci przygotowały pesto z bazylią;
- dzieci z kl. IV omówiły rolę tymianku i przyrządziły sałatkę z tymiankiem;
- kolendrę zaprezentowała klasa VI, na degustację przyszykowała kanapki z pastą jajeczną
z dodatkiem kolendry;
- tosty z oregano i opis tej rośliny zielnej przygotowała klasa VI.

Degustacja potraw odbyła się w 2 klasach: gabinecie polonistyczno-historycznym przygotowanymi daniami delektowały się klasy II, IV, V i VI natomiast w klasie I - dzieci
z oddziału przedszkolnego oraz I i III klasa. Zadbano o higienę i estetykę spożycia posiłku oraz miłą atmosferę.

Wszystkim uczestnikom spotkania bardzo smakowały potrawy, a także pyszne ziołowe herbatki zaparzonę przez pracowników szkoły.

Spotkanie było dobrą okazją do wspólnego spędzenia czasu, a jednocześnie przypomnieniem zasad kulturalnego zachowania się przy stole.

Organizatorem Dnia Promocji Zdrowia był zespół ds. promocji zdrowia.

Opracowała: mgr Bożena Gierczak


Edukacja prozdrowotna w Szkole Podstawowej w Jaźwinie

W roku szkolnym 2000/2001 został opracowany program ścieżki prozdrowotnej przez lidera Panią Bożenę Gierczak. Realizowany jest na lekcjach przyrody, w - f, na godzinach wychowawczych, j. polskiego, historii, sztuki, techniki oraz zajęciach socjoterapeutycznych i koła przyrodniczego. Nauczyciele stosują metody aktywizujące tj. rozmowa kierowana, dyskusja, praca w grupach, drama, burza mózgów, śnieżna kula, gra edukacyjna, ćwiczenia praktyczne , plakaty, itp.

Zagadnienia realizowane w ramach ścieżki prozdrowotnej uwzględniono w Programie Promocji Zdrowia.
Od roku szkolnego 2004/2005 wprowadzono zajęcia dodatkowe ścieżki prozdrowotnej w klasach IV-VI. Opracowany został program własny tych zajęć pod hasłem "Jestem zdrowy i bezpieczny". Bloki tematyczne: Promocja zdrowia, Zdrowy styl odżywiania, Higiena, Życie bez nałogów i Zdrowie psychiczne. W roku szkolnym 2005/2006 wprowadzono 3 bloki: Bezpieczeństwo w codziennym życiu, Ruch w życiu człowieka, Życie w rodzinie. Realizacja zadań ścieżki poddawana jest ewaluacji po spotkaniach promujących zdrowie.

Problemy bezpieczeństwa uwzględniono w Programie Promocji Zdrowia, m.in. poznawanie sposobów rozładowania agresji i negatywnych emocji, radzenie sobie ze stresem, reagowanie w sytuacji przemocy, poznawanie substancji uzależniających i uczenie się zasad odmawiania, bezpieczeństwo w szkole i w domu. W tym celu przeprowadzono pogadanki dla uczniów i rodziców, szkolenia rady pedagogicznej, zajęcia socjoterapeutyczne, spotkania z policją, pielęgniarką, lekarzem i spotkania środowiskowe. Uczniowie zapoznali się z zasadami udzielania pierwszej pomocy, wzięli udział w Powiatowym Konkursie "ABC pierwszej pomocy przedlekarskiej"

W szkolnym programie Profilaktyki zawarto takie zagadnienia jak: zagrożenia zdrowia człowieka, kształtowanie prawidłowych relacji na te zagrożenia, zasady właściwego zachowania się w klasie i szkole, zapobieganie zachowaniom agresywnym, prowadzenie zdrowego trybu życia.

Osiągnięcia w zakresie upowszechniania problematyki prozdrowotnej

  • Organizacja spotkań Promujących Zdrowie od 2002 roku (tradycja szkoły)
  • Realizacja projektów edukacyjnych prozdrowotnych o zasięgu lokalnym kończących się imprezą środowiskową lub Festynem Rodzinnym
  • Włączenie w działania prozdrowotne rodziców
  • Pozyskanie sponsorów
  • Współpraca z wieloma organizacjami i instytucjami
  • Integracja społeczności szkolnej i środowiska lokalnego
  • Wysoka ocena przygotowanych imprez (wyniki ankiet)
  • Nawiązanie współpracy ze szkołami promującymi zdrowie
  • Informacje w mediach lokalnych

© Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jaźwinie