Na czym polega akcja Twoja Szkoła?


Ideą akcji Twoja Szkoła jest podnoszenie jakości nauczania dzieci i młodzieży. Zebrane fundusze przeznaczamy na zakup sprzętu komputerowego, książek, tablic multimedialnych i innych pomocy dydaktycznych. Wspieramy szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli, pomagamy finansować nowe rozwiązania dydaktyczne czy dodatkowe zajęcia dla najzdolniejszych uczniów. O tym, co jest w szkole najbardziej potrzebne, decyduje dyrektor placówki mając na uwadze cele akcji i jej charakter. Staramy się nie przekazywać pieniędzy na to, co ustawowo należy się szkołom z budżetów jednostek je finansujących. Do tej pory w ramach akcji Twoja Szkoła podjęliśmy współpracę z niespełna 2 tysiącami placówek z całego kraju.

Jak to działa? Każda placówka oświatowa biorąca udział w programie posiada indywidualny identyfikator. Wpisując go w zeznaniu podatkowym, możesz przeznaczyć 1% podatku dochodowego właśnie na tę konkretną placówkę. Decyzja o tym, jaką szkołę wesprzeć, należy tylko do Ciebie.
Posiadając odpowiedni numer, wypełnij formularz PIT według następującego wzoru

Nasz identyfikator: ID 96873

Program PIT pro 2012 do pobrania


© Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jaźwinie